Historie rodzinne

zostaw po sobie dobre wspomnienia

Cennik

347509_blogCennik jest ustalany indywidualnie, w zależności od liczby spotkań, ilości dostarczonego materiału i czasu niezbędnego na jego opracowanie, ostatecznej objętości pracy oraz jego szaty – wydruk czy książka.  Orientacyjnie ustalona cena za ostateczny tekst dostarczony w formie wydruku i płytki to 1000 PLN za arkusz autorski (40 000 znaków wraz ze spacjami), do czego dochodzą koszty odbytych spotkań.

Na cenę ma wpływ również koszt dojazdu Autora do Zamawiającego.

Przy wydaniu książkowym dochodzi koszt oprawy.